Животни господстват в Чернобил 3 десетилетия след катастрофата