Другият Ирак

  Макар фронтът да е на три часа път, много кюрди смятат, че семейните излети трябва да продължат.      

Макар фронтът да е на три часа път, много кюрди смятат, че семейните излети трябва да продължат.