Когато София беше Сердика

Ротондата „Св. Георги" и руини на римска улица и сгради - част от т.нар. Константинов квартал - във вътрешниядвор на Президентствот...
Ротондата „Св. Георги" и руини на римска улица и сгради - част от т.нар. Константинов квартал - във вътрешния
двор на Президентството.
© Снимка: Георги Кожухаров