сп. National Geographic - Септември 2020
National Geographic KIDS - Септември 2020

Последствията от пожара в Драгоманското блато и следващи стъпки за възстановяване на блатото и посетителската инфраструктура

25.1.2020 г.

Пожарът през нощта на 22-ри срещу 23-ти януари унищожава около 80% от растителността в Драгоманското блато. Предпоставките огънят да засегне толкова значителна територия, са вятърът и малкото количество вода. Водните нива са може би най-ниските от възстановяването на блатото през 1990-те години досега.

Ето становището на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Има ли „добри“ новини?

 • При среднозимното доброволческо преброяване през януари в блатото няма регистрирани водолюбиви птици, най-вероятно заради липсата на вода. Все пак птиците, които в момента са били в блатото, са успели да отлетят и така да избягат от огъня.
 • Пожарът се случва извън размножителния сезон. Подобно бедствие през пролетта би унищожило гнездата и малките на водолюбивите птици.
 • Огънят не застрашава сгради и не засяга дървесната растителност по склоновете на Чепън планина.
 • Оцелели острови с тръстики има около единични разливи, както и в източния край на блатото.

Дотук с „положителните“ новини.

 • Земноводни, влечуги, безгръбначни животни, най-вероятно и дребни бозайници със сигурност са загинали, хванати в капана на огнената стихия.
 • Пепелта ще доведе до еутрофикация, т.е. замърсяване на водата, и може да изчезнат рибите в блатото.
 • Не е ясно дали ще има достатъчно тръстика, за да загнездят отново чаплите в блатото.
 • На този етап не може да се каже каква е ситуацията с видове птици като мустакатия синигер (Panurus biarmicus), които живеят целогодишно сред тръстиките на Драгоманското блато.
 • Унищожена или силно засегната е цялата посетителска инфраструктура, която СДП БАЛКАНИ поддържа от 2005 г. – с доброволци и дарения, за да направи блатото по-достъпно, познато и любимо място на малки и големи природолюбители. Хиляди ученици от София и района са посещавали блатото през годините и са се запознавали със значението на влажните зони за биоразнообразието.
 • Алдомировското блато, което се намира на 3 км от Драгоманското, пресъхна през 2019 г. поради ниските валежи и изпомпване на вода за строежа на автомагистрала "Европа".
 • Вчера горя и Орловото блато, част от Дуранкулашкото езеро. Палежът на влажни зони остава ненаказан.

Какво е бъдещето пред Драгоманското блато?

Пожари в блатото е имало и преди, а най-вероятно ще има и в бъдеще. Тръстиките, папурът и камъшът се възстановяват. Още през юни се очаква новата тръстика да прокара и блатото отново да зеленее.

Проблемът е, че пожарът съвпада с рекордно сухата зима. А липсата на вода и растителност означава, че тази година множеството видове птици, които мигрират по пътя Via Aristotelis, няма да имат място за почивка и храна. А за гнездене и създаване на поколение при липса на вода не може да става и дума.

Наличието на повече вода в комбинация със запазените островчета растителност и израстването на новата тръстика означава, че част от мигриращите птици ще имат възможност да загнездят в района.

Какво може да се направи?

 1. Изграждане на пречиствателна станция на отпадъчните води на гр. Драгоман. В момента те директно се вливат в Драгоманското блато и водят до еутрофикация. Това ще доведе чиста вода във влажната зона, което е единственият начин с човешки дейности да помогнем възстановяването на природата.
 2. Наблюдение на биоразнообразието в района, за да се оценят последствията за флората и фауната в краткосрочен и дългосрочен план. За някои видове пожарът ще доведе до по-благоприятни условия, за други – точно обратното. СДП БАЛКАНИ ще следи внимателно ситуацията.
 3. Възстановяване на посетителската инфраструктура. От СДП БАЛКАНИ ще се постараят да възстановят дървената пътека в блатото. За целта са започнали дарителска кампания Да възстановим щетите от пожара в Драгоманското блато“ в bg. Друг начин за дарение е със SMS с текст DMS DRAGOMAN на кратък номер 17 777. Набират се средства и по банков път, чрез E-Pay, PayPal.
 4. Залесителни и зарибителни акции след детайлни оценки на последствията върху популациите на растенията и животните в района.

За какво настоява Сдружение за дива природа БАЛКАНИ?

 1. Разследване на причините за пожара и установяване на виновниците.
 2. Да има наказуемост и по-тежки глоби за престъпления срещу природата.
 3. Драгоманското блато да се обяви за защитена местност по Закона за защитените територии. Това би въвело ясни режими какво е позволено и какво не. Документи за това са подадени от СДП БАЛКАНИ и Община Драгоман още през 2008 г., но досега липсват действия от страна на Министерството на околната среда и водите в тази насока. В момента Драгоманското блато влиза в обхвата на защитена зона по Натура 2000 „Раяновци“ по Директивата за птиците и е обявено за влажно място от световно значение по Рамсарската конвенция, но реална защита от държавата няма.
 4. Обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Драгоман“ по Директивата за местообитанията – задължение на българската държава към ЕС, което все още не е изпълнено.
 5. Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води на гр. Драгоман.
 6. Създаване на протокол за реакция на институциите при пожари във влажни зони и как след осигуряване на безопасност на населението, да се работи за намаляване на щетите върху природата.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. разбрах