сп. National Geographic - Март 2017
National Geographic KIDS - Март 2017

Загадката на богомилите

1.3.2009 г.

Пътищата на балканските дуалисти към Лангедок.

„Василий като истински ересиарх не искаше по никой начин да се разкае. Затова всички... решиха, че заслужава смърт чрез изгаряне. На другия ден издигнаха кръст и на нечестивеца беше дадена възможност, ако се уплаши от огъня и се откаже от вярата си... да се спаси от кладата. Нито огънят смекчи желязната му воля, нито пък го промениха изпратените от страна на императора увещания... Тогава палачите... го вдигнаха високо и го хвърлиха... сред кладата. Пламъкът, сякаш разлютен, погълна нечестивеца така, че не се усети никаква миризма, нито димът се промени, само се появи някаква бяла ивица от дима посред пламъка."

Из „Алексиада" на Анна Комнина - XII в.

Така византийската принцеса Анна описва в своята „Алексиада" екзекуцията на богомилския водач Василий в Константинопол през 1111 г. Тя подчертава как пламъкът на кладата - явна алюзия с адския огън, който очаква еретика в отвъдното - го поглъща „сякаш разлютен". Същевременно не може да спести свидетелството за чудо при смъртта на Василий - тялото му изчезва без миризма на горяща плът, без промяна в дима, че „посред пламъка" се появява странна „бяла ивица"...

Векове наред отношението към богомилското учение остава все така противоречиво. „Изследването на богомилството има сравнително дълга, но не съвсем успешна история" - пише известният медиевист Дмитрий Оболенски през 1946 г. Това продължава да е вярно и днес. В различни периоди богомилството е определяно като ерес, религия на отчаянието, народно антифеодално движение... В тоталитарната епоха в България на борещите се „против феодалната експлоатация" за „равенство и светло бъдеще" богомили се гледа като на средновековни предшественици на комунизма. В по-ново време някои търсят в учението им път към „постигане на космическо познание". Самата същност на богомилството е разглеждана от продължение на манихейството и разновидност на павликянството до оригинално учение, възникнало в българските земи и продължило съществуването си в Западна Европа като „албигойска ерес". И богомилите, и албигойците са заклеймявани като анархисти, които застрашавали устоите на човешкото общество, защото отричали земния живот, обявявали се срещу брака и възхвалявали самоубийството. По други мнения те били представители на прогресивно мислене в „тъмните недра" на Средновековието, предшественици и дори вдъхновители на Ренесанса.

Богомилите започват да привличат интереса на европейските учени през XVIII в. Някои ги считат за една от многото гностически секти през Средновековието, докато други виждат в тях носители на „чистото християнство", преследвани от „опорочената" византийска църква. Изследванията върху богомилството получават сериозен тласък през втората половина на XIX в., когато са открити редица славянски документи. Опирайки се на тях, руски, хърватски и български учени сочат средновековна България като люлка на тази ерес. Дали обаче богомилството е оригинално българско явление? Кои са били причините за възникването и разпространението му?

Цялата статия можете да прочетете в броя на National Geographic България от Март 2009
Коментари
pavelgiurov
07.03.2014
Господ бог е един и той иска мир и любов!
георгиева
11.02.2014
Омразата на богомилите към християнството,което ги е гонило, е била толкова голяма,че когато турците завземат Балканите те приемат доброволно исляма заради тази омраза.В Босна са наричани торбеши.Богомилите са отричали божественият произход на Исус,но са почитали неговото учение и него самия като велик учител и пророк.
КРИСТИНА
06.08.2013
по време на византийското робство богомилите били тези, които вдигнали хората на бунт, защото Асен и Петър като царски хора били далеч от народа, те само оглавили въстанието, затова не са преследвали богомилите. Богомили живеели в Босна, Сърбия и средните и западни Родопи, когато България пада под турско РОБСТВО богомилите изчезнали... По същото време се появили славяноезикови мохамедани - познати ни като помаци. Лично аз вярвам, че помаците са потомци на богомили, приели доброволно исляма. Сещам се за три общи неща: 1. нямат икони, даже са забранени 2. постенето като съпричастност към бедните 3. отхвърляне на материалното- исляма забранява привързаност към вещи, а за богомилите материалното е създадено от дявола. Лично аз съм силно впечатлена от учението на богомилите, възхищавам им се !
lyubo
31.05.2012
Прочетох внимателно всички коментари и стигнах до извода,че има доста непросветени хора по отношение на богомилството.Знаете ли,че с избиването на богомилите 50000 души,предизвикваме кармата и падаме под турско робство за 500г.Знаете ли,че на земята ще се създаде нова религия,която ще обедини всички православни християни именно върху основите на богомилството„бялото братство„.Бог осъжда търговията в храмовете,а какво се случва сега в нашите храмове,всеки храм е търговско дружество.Попа ти взима пари и за кръщене,сватба,изповед,молитва и какво ли още не.Има попове милионери.Не е ли това ЕРЕС.В черквата пари не трябва да се внасят,дори като дарение.При богомилите това нещо е липсвало.Те са живеели по божите закони.Ще дойде време и ще разберем кое е правилно и кое не.И не трябва да търсим Бога на небето,а в нас в нашите думи и дела,защото той е в нас.Но заблудени в търсене на богатство и пари ние не го виждаме.Виждали ли сте гладна животинка,сигурно не.Е не сме ли ние подобните му по мили за него,отколкото животните?Трябва да се променим,да станем по добри,състрадателни,изпълнени с любов към ближния си,да помагаме.Сега какви сме?Егоисти,озверели,завистливи,материалисти.Е,как да ни обича Бог.Ще има още много катаклизми докато се променим,сега само ни предупреждава.Само истинската вяра ще ни спаси.
Somobody different
18.05.2012
Истината е следната:богомилите са били разклонение на катарите и философията им е била коренно различна от това ,което са им вменявали политическите им противници.Отдавна се изясни ,че "ереста" ,която са изповядвали всъщност е учението на Исус и Мария Магдалена.Но тъй като ортодоксалната църква е дискриминирала жените и не ги е признавала за пълноценни хора ,а богомилите са вярвали в равнопоставеността между половете,тя ги е подложила на жестоки репресии.Другата тайна ,от разкриването, на която се е плашела църквата е била знанието за Свещения Граал(Sang real) или иначе потомството на Исус и Мария Магдалена.Това е причината поради ,която богомилите са се противопоставяли на официалния църковен брак.
Лучио Жeлязков Желязков
27.12.2009
Мили брате Герге,то само с четене не става.Истината във всички възможни времена,по всички запомнени места е забранена,преслдвана и наказвана.Предлагам едно изклзчение от това грозно правило;http://svetogled7.hit.bg/7.htm .
Георги Гребенаров
21.10.2009
Явно никой не е чел достатъчно за богомилите. Основната им идея е, че видите ли, Църквата прекомерно много забогатява има имоти които да управлява свещенниците се обличат в злато а би трябвало да ходят голи и боси сред народа като Апостолите. На това Църквата отговаря, че те гонят представителност и че богомилите са популисти, но в ония гладни години популистката вълна хваща дикиш. (което наблюдаваме и днес) Именно с популизма е свързано и учението на богомилите - докато църквата се опитва да представи небесното царство по подобие на земното (най отгоре Бог - отговаря на краля, после седмете архангела - отговярт на херцози, после серафими и херуфими после други ангели и т.н.) строго централизирано, то при богомилите е обратното. Те търсят умишлено урявновесяване между Дявола и Бога. Църквата успокоява хората, че ще страдат на земята, но ще се пренесат в Рая, богомилите им казват, че техните тела няма да получат Рай, но могат да спасят душите си черз аскетизъм. Така те ги настройват срещу Църквата. Богомилите говорят просто, ясно, водачите им никак не са глупави. Благодарение на тях се зараждат много мощни движения на Балканите и в Русия, а във Франция, даже цял кръстоносен поход против катарите, макар той да не е в статистиката на "официалните" кръстоносни походи. Цели градове са изтрити от лицето на земята, а един папа изрича скверните думи "Избийте всички! Господ ще познае своите". Няма да пиша повече по тази тема за да не се разклонявам, но има чудесна книжка на издателство Кама за катаризма. И за финал - наистина през повечето време богомилите пречат на Църквата, но след като падаме под османско владичество има дълъг период, в който нямаме собствена църква и само народната памет съхранява идеята за празниците. А това са преди всичк богомилски предания. Например Еньовден, около който има цяла поредица от вярвания е един от най-важните празници. Смяташ ли, че би могъл да оцелее без църква в народната памет ако богомилите не го бяха съхранили. С това искам да кажа, че Богомилите имат двойнствена роля, на тях не може и не бива да се гледа едностранчиво и тепърва ще се пръвят сериозни анализи.
Димитър
26.09.2009
Богомилите, са изповядвали учение, донякъде близко до библейското протестантство. Те не почитали икони, кръст, мощи; били против покварата на официалната църква; били скромни, честни и трудолюбиви хора, вярвали във Второто идване на Исус Христос. Учудват ме единствено четири техни гледища: че Сатана е създал Земята, че не трябва да почитаме властите, че трябва да сме аскети и да не се женим, след като в Библията пише друго. Но те за жалост са били объркани от ширещият се по това време гностицизъм. Ето как стоят нещата според Библията: 1. "В началото Бог сътвори небето и земята" /Битие 1:1/, но поради греха, Сатана стана "князът на този свят" /Йоан 12:31/ 2. "Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел, било на управителите, като пратени от него, за да наказват злодейците и да похвалват добротворците." /2 Петрово 2:13/ 3. "И тъй, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава." /2 Коринтяни 10:31/ Това означава, да не ядем вредни неща, да не пием спиртни напитки, които не са употробени за Божия слава, но не означава да гладуваме като аскети - "Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си [и с душите си, които са Божии]." /1 Коринтяни 6:19,20/ 4. "Но за да се избягват блудствата, всеки мъж нека има своя жена, и всяка жена нека има свой мъж... Но всеки има своя особен дар от Бога, един - такъв, а друг - инак." /1 Коринтяни 7:2,7/ Тук апостолът казва, че дали искаш да се ожениш/омъжиш е твое решение, но нека обвързаният с брак, знае че това е сериозна работа. В случая апостолът не е бил женен, поради естеството на работата си, но други апостоли са имали семейства.
Teodora
28.08.2009
Тангра е едно от многото имена на Аллах - Тенгри. Понеже мюсюлманството не успява да се пребори със съпротивата на изповядващите това езичество, мюсюлманите обявяват Тангра за едно от имената на Аллах и за клон от тяхната религия така ги помюсюлманчват без съпротива.Ако някой ще ме оборва първо да провери дали е така. :)
Иван Коцов
18.06.2009
Богомили, катари, бугри и всички такива дуалистични християнски секти разпространили се през средновековието имат за основа павликянството, което от своя страна е крайно дуалистично учение за разлика от другите и неговите корени идват от Византия, по-точно в Армения (тема Армениакон) през 7 век, и в голяма степен се основава на манихейството възникнало през 3 век в Персия (Месопотамия). Така, че ако трябва да търсим корени те са много по-дълбоки. А, що се отнсася до богомилството то, то наистина започва развитието си в България през 10 век като взема идейте си от павликяните, които периодично били преселвани от византииските императори от столицата и близките околности в Тракия и Родопите. Така че корените именно на богомилството са български, но своето най-голямо развитие получава в Сърбия и Босненското банство, където даже може да се каже че е било основна религия.
Лучио Желязков Йелязков
03.05.2009
Измислените от презвитер Козма,Николай Ррйнов и Бейнса Дуно богомили може и да са дуалисти,може и да са поставили началото и тамплиери,масони и илюминати.Онези,реалните,които приагат в живота догмата а именно, че Общината е онзи фактор,който ще превърне Човека - звяр във втора Творческа след Слънцето сила - едва ли.Та всяко проявление води началото си от мъртвата точка според тях.От Великият Център на Равновесие между Началата.Що се отнася до континента - богомилска епопея в Евпопа приключва с погромите над албигойците при Монтсегюр.Това,че Жак дьо Молле има същата съдба като Василий Врач не би могло да бъде основание за непреднамерено твърдение,че той и приемниците на тази традиция са последователи на богомилите.Онези богомили,които наричаха себе си общиари т.е. комунари...На измислените с недобронамерени цели - може.По тази схема Някой си присвои Иисус,присвои си Гаутама,присвои си когото си поиска.Присвоява си обаче само името.Същината,Учението остава недосегаемо за тях.Именно за това богомилите оттдават съществено значение на Идеала,а не на персоната,която временно го олицетворява.Това е.Амин.Аум Тат Сат Аум.
Ivo
29.04.2009
Людмиле, това което пишеш за богомилите са пълни глупости! Истината е че богомилите и павликяните са едни предатели на християнската религия защото след като идват турците на Балканския полуостров, те първи приемат исляма за своя нова религия! И сегашните наследници на тези сектанти са босненските мюсюлмани в Босна и нашите български помаци или както още им казват българи мохамедани!!! А на Тервелчо мога да кажа че един побъркан човек и че плюя на неговия смешен и измеслен "бог" Тангра!
Neznajko
15.04.2009
Какви коментари само. А някой май са писани и в психиатрията. За да коментираш някаква тема, трябва да имаш поне някакви прилични познания по нея.
ТЕРВЕЛ
05.04.2009
ТАНГРА е БОГЪТ БЪЛГАРСКИ!!!ТАНГРА е и доброто и злото,любовта и омразата,ТАНГРА е първият и последният,началото и краят,ТАНГРА е цялата ВСЕЛЕНА!!!християнството,мюсюлманството и юдаизма са измислени релегии наложени от еврейската змия!!!НИЕ синовете на ТАНГРА сме горди БЪЛГАРИЙЦИ!!!НИЕ знаем истината и знаем ,че синовете змийски ги е страх от нас!Борбата за истината сега започва ,но ние ще победим ,защото ТАНГРА е с нас!!!
Людмил
26.03.2009
Богомилите едно време работиха и понеже българите не бяха готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Това е, дето се казва: слизане и качване. Те са сегашните ученици на Бялото Братство. Богомилите (в широк смисъл на думата) са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои прераждания. Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр. Богомилите (в широк смисъл на думата) се разделят на три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли от там в разни времена. Първият клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и пр. Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр. Третият клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, от там в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона. Тези три клона - Египетски, Палестински и Богомилски в тесния смисъл на думата - идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство. В Гърция те се наричат орфисти, в Палестина - есеи, в Египет - херметисти, в Персия - маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия, египетския клон. Първият клон е построил в Египет пирамидите. В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет - повече научен материал. Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви: вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Айфелова кула, на параходи, пробиване на тунели и пр. Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение, християнството. Богомилите не са успели в България поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура. Розенкройцерите са разклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. В България са им дали името богомили. Ще ви кажа по-нататък тяхното име. Може да се напише книга, в която да се прокара идеята, как българите като изгониха богомилите, пострадаха и попаднаха под турско робство. Да се напише съчинение: “Недоброто отнасяне на българите към богомилите и последствията от това”. Най-виден богомил е бил Боян Магът. Поп Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и пр. са произлезли все от богомилите. После реформацията се разрази в богомилски дух. Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели. Ние ще изнесем данните. Те ще кажат: “Докажете го исторически”. А ние ще кажем: “Опровергайте го исторически”. Законът е такъв: “Дето е текло вода, пак ще тече”. Петър Дънов за богомилите(от беседи при Седемте рилски езера)
reader
23.03.2009
Богомилите са извън Светото Православие основано от Господ Иисус Христос.Четете Теофилакт Български - водач на Църквата ни от 10 век - наскоро Сретенския Манастир на Московската "Люблянка" където беше биячната на КГБ издаде 3 луксозни тома с библейски негови тълкувания. Българин за който българите нищо не знаем...Добре че руснаците пазят Светото Православие живо и в короната му и български бисери блестят!
Мартин Донков
18.03.2009
Особено съм щастлив да прочета статия писана от българската редакция на любимото ми списание и особено по такава тежка и избягвана тема като богомилството. Радвам се че автора се е постарал да предаде темата към читателите с възможно най-много гледни точки. За жалост у нас, пък и по-света авторите които са писали за богомилството се броят на пръсти (особено ако се отсеят политическите трудове сочещи тази безспорна религия като ранен предвестник на комунизма). Единственото нещо което мога да допълня по темата е че според някои изследователи богомилството се явява наследник и на пред християнски гностически учения, но това на практика е недоказуемо, предвид малкия или никъкъв брой паметници останали от двете учения.
Симон
17.03.2009
Ти май не си "Умен", а "Тъп" защото говориш пълни глупости! Нашия народ наистина е покръстен през 9 век от цар Борис I (864-865 година), а църкви като "Света София" е построена по-рано от византийците който са живеели тогава по нашите земи!
tatyana
16.03.2009
Богомилството като гностична ерес е мразено от Бог. Масоните носят като учение древноегипетското знание и смятат, че трябва да управляват видимия и невидим свят, защото другите хора са невежи и са като деца в детската градина, за които трябва да бъдат полагани грижи.Господ им позволява да управляват, защото той дава на човека тона, което иска, но от тях иска да си платят тази власт с най-скъпото им.За това отне Раиса от Горбачов - той я обичаше повече от себе си и от децата си, Илия Павлов обичаше най-много себе си и за това го гръмнаха.
Умен
16.03.2009
Татянка, сигурна ли си, че е нормално да говориш от името на Бог, и не обичаше ли той всичките си чеда. Нещо май се взехте насериозно тук. Поне една две книжки да прочетете преди да опитвате да просвещавате е редно. То според Вас сме покръстени 9ти век, ама ако се разходите до църквата Св. София може да не ви се вържат някой дати.
Братство
12.03.2009
Всички ужаси, породени от заблудите на царя на тъмнината, се изтриват от тази Светлина, която е била пренесена и постоянно се е изливала и се излива сега върху човечеството от Великите Бели Братя. Това са онези Велики Души, Кумари, които са дошли на Земята в зората на човечеството/.../ Тези Високи Духове векове наред са жертвали себе си и продължават да жертват заслуженото си висше щастие, само за да предпазят планетата от гибел.
Ivo
12.03.2009
Ianoch, а тебе кой те просвети? Може би някой твой приятел масон или илюминат???
Ianoch
11.03.2009
Ivo ti si neprosveten bulgarin
Арина
09.03.2009
Статията на г-н Кюмюрджиев е интересна дотолкова,доколкото представлява вид"гъделичкане' на любопитството на непросветения духовно българин.Коментарите без георги тертер са едно по-добро осмисляне на гибелта,която тази ерес разнася не само на балканите...показателна е и западно европейската църковна история... В ослабени духовни времена се проявяват лъжеучения,а непросветените "гъделичкат душите си с тях
Просветен
09.03.2009
Черната ложа да не го е закъсала за материал, че почна да спами по форумите, Майсторе на Тайните ?
frisko
04.03.2009
Богомилството само по себе си не представлява никакво прогресивно учение.То е дуалистична ерес, която отрича земния свят като творение на Сатаната.В този смисъл то е разрушителна философия, която проповядва анархия, безпорядък и отсъствие на държавност.
Господар
02.03.2009
Богомилското учение в своята същност е дуалистично и, в този смисъл се явява от една страна като отживелица още в своето време, а от друга е в рязко противоречие с вътрешната монотеистична същност на българина, който още в най-изчистената може би религия -- Тонгризмът -- изявява своите дълбоки познания в областта на космологията и генезиса. Богомилството се появява в един период на криза и в духовен, и в политически смисъл. Именно в тези периоди в историята са най-благоприятната почва за разпространението на ереси, разбира се не всички са връщане назад. Нека дадем като пример един исихазъм, който в своята вътрешна вглъбеност и съзерцание дава може би най-изчистеното теологично и мистично познание през цялото средновековие, не само в България и неслучайно бива официално признат и изповядван, изучаван е в школи и т.н.
taen maistor
02.03.2009
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=90 Моля вижте този линк и ако ви хареса пишете!
Иво
02.03.2009
Бомогомилите са едни заблудени хора, а не "Просветени" както казва Георги Тертер, те са еретици и разбиват и тровят устойте на българската православна църква и средновековна Българска държава! Аз като българин се срамувам от тях и от тяхното дело, което разпространяват и в Европа!
ПРИМЕР
02.03.2009
Нека вземем под внимание следния пример. Преводът на братята Кирил и Методий е революционен, като идея. Да се предаде Библията на говоримия език е повече от превод. То преминава границите на чисто богословските периметри и въдворява християнството като крайъгълен камък на една цяла нова култура. Знаем, че самите Кирил и Методий не успяват да завършат преведа на цялата Библия. Това правят техните ученици и по-късни последователи, като пълен славянски превод на Библията има едва около 17 век. С други думи, идеята за превод на Библията на говоримия език представена от солунските братя се превръща в един продължителен, дори многовековен, процес който става една от главните характеристики на християнството на балканите.
georgi terter
01.03.2009
Богомилството или богомилите , това са тези посветени и просветени люде, които са наясно с истината за този свят. Те не се боят, да я съобщават на този който, иска да я чуе. И той бидейки посветен да прогледне, и ще види Господаря на този свят. Защото познавайки истината, той ще бъде свободен!
Моля, използвайте кирилица!
Мнения, които нарушават добрия тон, ще бъдат изтривани от администратора.
23.03.2017
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. разбрах