сп. National Geographic - Февруари 2019
National Geographic KIDS - Февруари 2019

Правила за провеждането на фотографския конкурс "Моята супер ваканция"

30.7.2014 г.

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС

„ МЛАДИ ФОТОГРАФИ” НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ ПОД НАДСЛОВ “МОЯТА СУПЕР ВАКАНЦИЯ”, ОРГАНИЗИРАН ОТ „СББ МЕДИА” АД (ИЗДАТЕЛ НА СПИСАНИЕ „NATIONAL GEOGRAPHIC  KIDS БЪЛГАРИЯ”)  В ПАРТНЬОРСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „БРИТАНИКА”   

УВОД

Списание National Geographic KidsБългария, издавано от „СББ Медиа” АД, в партньорство с образователен център „Британика (наричани по-долу „Организаторите”), организират национален детски фотоконкурс ”Млади фотографи” под надслов:  „Моята супер ваканция” (наричан по-долу „Конкурсът”). 

Целта на Конкурса е да провокира децата да опишат в снимки своята най-вълнуваща ваканция, като същевременно събуди любопитството им към заобикалящия ги свят и ги приобщи към обществото на изследователите на живота и света.

Конкурсът “Млади фотографи” цели да покаже как децата прекарват своите ваканции, като  изпратят направени от тях снимки в последната една година.

Всеки участник може да изпраща до три снимки, отразяващи неговата най-вълнуваща ваканция, на e-mail: ngkidsphotos@sbb.bg Класираните от журито на първите три места фотографии ще бъдат публикувани на страниците на сп. National Geographic KidsБългария през месец декември 2014 г. Селекция от избрани снимки, участващи в конкурса, ще бъде включена в изложба през 2015 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. С участието на участниците в Конкурса, родителите и/или попечителите на участника декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

   

 2. В Конкурса могат да участват всички лица на възраст от 5 до 14 години, с изключение на децата на служители на списание National Geographic България и NationalGeographicKidsБългария, служители на СББМедиа АД, служители на  Образователен център „Британика” и представители на журито на Конкурса.

   

 3. Участниците в Конкурса могат да изпращат своите фотографии от 1 август 2014 г. до 31 октомври 2014 г. Всяка снимка трябва: да бъде задължително озаглавена(да има наименование);да е с дата на снимката;да посочва място, където е направена снимката;да е придружена от кратко описание (до 3 изречения). При изпращане на снимките участникът ясно и точно трябва да изпише трите си имена, точен адрес, телефон за връзка и телефон на родител.

   

 4. Всички представени за участие в конкурса фотографии трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

  1. засилване на контраста на цветовете е допустимо;

  2. няма да се приемат за участие в Конкурса фотографии, изпратени на хартиен носител. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител фотографии;

  3. фотографиите трябва да се изпратят от техния автор- участник в конкурса и/или родител/настойник, който предоставя за участие снимка/фотография на автора на снимката и заявява от негово има участие в Конкурса -т.е. родителят/настойникът изписва името на детето автор на фотографията и участник в Конкурса; 

    

 5. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от три   различни снимки, като всяка от снимките ще бъде оценявана независимо от останалите снимки, изпратени от същия участник.

   

 6. С участието си в Конкурса всеки участник, съответно родител/настойник потвърждава, декларира и гарантира, че:

  1. представените фотографии са създадени единствено от автора -  участник в Конкурса;

  2. фотографиите не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

   ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

                                                      

 7. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка снимка се оценява  поотделно от Комисия от експерти на National Geographic България(“Жури”). Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителят в Конкурса ще бъде известен чрез писмо на предоставения от същия електронен адрес. Снимките и имената на победителя ще бъдат публикувани в брой за месец декември 2014 г. на списание National Geographic KidsБългария и в интернет на адрес: www.nationalgeographic.bg

  Класиралите се на първите три места ще получат предметни награди - таблет от Plegio за първо място и мобилен телефон от Plegioза второ и за трето място, както и награди, осигурени от BRITANICA.

  С определянето му/й за победители в Конкурса участникът, съответно родител /настойник се съгласяват избраната  фотография да бъде предоставена от Организаторите за участие в «Международния фотографски конкурс» в категория «Моята щура ваканция», който ще се проведе от началото на септември до края на октомври 2014 година.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

  8.            Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България в Арбитражен съд при БТПП като компетентната юрисдикция за каквито и да било спорове.  

  Участниците приемат също (а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила; (б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса, и (в) че в случай че участникът спечели, Организаторите могат да използват наградените снимки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, но не само или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да се заплаща компенсация или да се иска одобрение. В случай че избраният победител няма право да получи или в случай че откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.  

  ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

  9.            В случай че конкурсът не се проведе в резултат на проблеми, възникнали поради независещи от Организаторите причини като, но не само действие на компютърни вируси, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, злонамерена промяна на програмни средства или документи, неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини извън контрола на Организаторите, които причини нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да анулират, прекратят, променят или временно преустановят провеждането на Конкурса. Ако Организаторите отменят или прекратят конкурса, те нямат никакви права върху представените фотографски материали.

   

  гр. София, 31.07.2014 г.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. разбрах