сп. National Geographic - Август 2019
National Geographic KIDS - Август 2019

Трансгранично сътрудничество между Гърция и България за опазването на природата в Родопите

25.9.2018 г.

По повод Европейските дни на зеления пояс две екологични организации от Гърция и България - Калисто и СДП - Балкани организират публичен дебат за трансгранично сътрудничество за опазване на природата в Родопите.

Основният фокус на дискусията ще бъде необходимостта да се защитят екосистемите в Родопите, от двете страни на границата и еволюцията на различните режими на защита към трансгранична защитена територия.

Събитието ще се проведе на 28 септември, 2018 г. (петък), от 10:30 часа, в Природонаучния музей за Родопите в Паранести, Драма. Осъществява се с финансовата подкрепа на германската екологична организация "Euronatur", която има ролята на регионален координатор на Балканския зелен пояс. Ще присъстват представители на местните власти, на Управляващия орган на Национален парк "Родопи планина" (Гърция), както и на други организации на местните общности. Входът е безплатен за всички.

Европейските дни на Зеления пояс (края на септември всяка година) са създадени, за да обърнат вниманието към визията и целите на Зеления пояс, който е гръбнакът на паневропейската екологична мрежа по бившата "Желязна завеса". Като строго контролирана военна зона в миналото, териториите на Желязната завеса оформиха зелен коридор, екологичен мост, който обединява 24 страни и е убежище за много застрашени видове от флората и фауната.

Най-южната част на Европейския Зелен пояс е Балканският Зелен пояс, който включва основно планински вериги, езера и реки на Балканския полуостров. Предложението за създаване на трансграничен парк е признак за усилията за цялостен подход към икономическите и екологичните въпроси. Не е устойчиво за една област от изключителна екологична важност, като например девствената гора на Фракто, да бъде напълно защитена от едната страна, а от друга страна да бъде район без план за управление. Жителите от двете страни на границата могат само да спечелят на всички нива (икономически, социални и екологични) от сътрудничество и съвместна защита и управление на по-широкия, трансграничен регион. Съвместната защита на региона е базирана на европейските изисквания и е оправдана от тях.

Ако горепосоченото предложение бъде осъществено, то би билo реализиране на визията на инициативата Европейски зелен пояс: да поддържаме нашето общо природно наследство да функционира като екологична мрежа, която свързва природните и културните ландшафти с висока стойност, същевременно отчитайки икономическите, социалните и културните потребности на местните общности.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. разбрах